درخلوت شب آمنه زیبا پسری زاد تنها نه پسر بربشریت پدری زاد در فتنه بیدادگران دادگری زاد چشم همه روشن که چه قرص قمری زاد *میلادحضرت رسول اکرم (ص) و امام جعفرصادق (ع) مبارک...

ادامه مطلب ...