سوختم ز آتش هجر تو پدر تب کردم       روز خود را به چه روزی بنگر شب کرد   تازیانه چو عدو بر سر و رویم می زد        ناامید از همه کس روی به زینب علیهاالسلام کردم ...

ادامه مطلب ...