برای دانلود ، اینجا کلیک کنید  حجم: ۴٫۸۸ مگابایت آمد شب و ،  تو ای مه تابان نیامدی جان بر لب آمد و ،  تو علی جان نیامدی مرغان به آشیانه ، ز صحرا پریده‌اند اما تو ای هما به شبستان نیامدی می‌شد خزان قلب من از دیدنت...

ادامه مطلب ...