ویژه برنامه استقبال از محرم

دوشنبه ۹۷/۶/۱۹

همراه با افراشتن پرچم عزای حسینی

 

حسینیه سادات اهر استهبان