آیه ی غم آیه ی آه (سید عبداله ترابی)  دانلود با حجم  ۴٫۹۳ مگابایت

 

مدیحه گریه هایت خطبه های حیدری (سید عبداله ترابی) دانلود با حجم ۲٫۸۴ مگابایت

 

روضه هرچه صدا زد تشنه است آبش ندادند(سید عبداله ترابی) دانلود باحجم ۳٫۷۰ مگابایت

شیرین دهن بی شیرم (سید عبداله ترابی) دانلود با حجم ۵٫۱۶ مگابایت

 

یا رب برای قربان  در راه دین و ایمان (سید عبداله ترابی) دانلود با حجم ۸٫۴۰ مگابایت