ای یاس بهشت لیلا.. ای سرو به خون غلتیده(سید عبداله ترابی) دانلود با حجم ۱٫۹۸ مگابایت

 

مرثیه.. قصد دارد بدود تاب و توانش رفته (سید عبداله ترابی) دانلود با حجم  ۴٫۲۳ مگابایت

 

روضه.. با خون جگر یک گهر افتاد به دستم..(سید عبداله ترابی) دانلود با حجم ۳٫۶۸ مگابایت