عالم محرم است و سلام علی الحسین (صالح معصومی)  ۸٫۱۷ مگابایت

آمده از حرم جانب وادی به خون (ترابی) ۱۶٫۷۱ مگابایت

باز آمدی ای ماه خون (حمید بهشتی) ۱۲٫۲۷ مگابایت

دستم به دامنت (قریحه) ۵٫۶۹ مگابایت

کربلا ماتم سرا شد (پورحاجی) ۱۲٫۹۹ مگابایت

کوچه کوچه کوفه بوی عطر خون دارد (صالح معصومی) ۹٫۶۷ مگابایت

من مسلم درمانده ام مولا (قریحه) ۸٫۰۱ مگابایت

مرثیه (ترابی)  ۱۲٫۷۵ مگابایت

محرم آمد و ماه عزا شد (قریحه) ۶٫۸۳ مگابایت

سخنرانی (آیت الله پرهیزکار) ۴۶٫۸۵ مگابایت

زینب زینب (حسین بهشتی) ۷٫۹۴ مگابایت

زیارت وارث (ترابی) ۸٫۵۱ مگابایت