برای دانلود ، اینجا کلیک کنید  حجم: ۴٫۸۸ مگابایت

آمد شب و ،  تو ای مه تابان نیامدی
جان بر لب آمد و ،  تو علی جان نیامدی
مرغان به آشیانه ، ز صحرا پریده‌اند
اما تو ای هما به شبستان نیامدی
می‌شد خزان قلب من از دیدنت بهار
آخر چرا تو ای گل خندان نیامدی
پاشیدم اشک و،  با مژه رفتم گذرگهت
ماندم به انتظار تو حیران ، نیامدی
چشمم به راه بود ، که چون می‌رسی ز راه
جان را کنم به پای تو قربان ، نیامدی
زندان غم گرفته دلم را ز چار سو
ای یوسفم چه شد ز بیابان ، نیامدی
باشد دوا و درد من از هجر و وصل تو
مردم ز درد و ،  از پی درمان ، نیامدی
مویم سپید شد ، چو شبم بی تو شد سحر
پشتم خمید از غم هجران ، نیامدی
رفتی و رفت با تو امید و نشاط من
جانم بلب رسید و ز میدان ، نیامدی